Vizyon & Misyon & Valè

Vizyon

Pou Rainbow Steel yo dwe patnè ki pi fè konfyans nan gwo valè, solisyon inovatè ak dirab pou enèji renouvlab nan mond lan, enèji tradisyonèl, jeni, fabrikasyon, enfrastrikti ak biznis konstriksyon.

Misyon

Nou pral defye panse aktyèl la delivre solisyon entegre, reponn ak inovatè. Nou pral sipòte meyè pratik nan sekirite, konsepsyon, jesyon pwojè ak patenarya estratejik

Valè

MOUN

Nou apresye, respekte e bati konfyans ak anplwaye nou yo, kliyan yo, founisè yo ak moun ki gen enterè yo, nan fè sa nou di nou pral fè

Nou ranfòse, rekonpanse, apresye ak atle talan yo divès nan anplwaye nou yo ki rezilta nan moun ki rete fidèl, trè angaje ak pasyone

Atravè lidèchip fò ak angaje, nou jwenn rezilta siperyè

Onètete ak entegrite kondwi konpòtman nou an

Zewo mal se priyorite nou

Nou mete gwo valè sou kredibilite pèsonèl ak teknik 

KLIYAN

Nan pouswit siksè biznis pou kliyan nou yo, nou toujou fleksib ak inovatè nan apwòch nou an, kondwi pa pi bon pratik mondyal la.

Solisyon san danje pou kliyan nou yo se priyorite nou

Atravè konfyans nou kreye relasyon kliyan ki dire lontan

PÈFANCEMANS

Lè ou espesyalis kouran nou delivre rezilta siperyè ki kreye valè pou tout moun ki gen enterè

Ekzekisyon eksepsyonèl se kapasite debaz nou an. Nou konsistan, ajil, epi yo gen yon apwòch "ka fè"

Pouswit inplakabl nou an ekselans mete nou apa

Nou dirije pa egzanp epi kenbe tèt nou responsab. Nou devwe, pwofesyonèl ak pasyone. Nou rekonpanse ak selebre siksè

ENGINEERING & INOVASYON

Nou ankouraje nouvo lide ak solisyon inovatè

Nou gen yon swaf dlo pou konesans ak pou jwenn pi bon fason pou fè bagay sa yo, sa ki lakòz plis panse perspicaces ak fason entelijan nan travay ansanm.

Nou se espesyalis kouran, respekte paske nou se ekspè teknik

DURABILITE

Nou fòme rezilta dirab ki aliyen ak bezwen ak aspirasyon moun nou yo, kliyan yo, patnè yo, kominote a ak anviwònman natirèl la

Nou angaje nan sik lavi jeneral pwodwi ak sèvis nou kreye ki chita nan kè biznis nou an

Nou ap angaje kontinyèlman ak aktivman nan kreye solisyon dirab ak san danje pou kliyan nou yo ak tèt nou